Full Service Support

ผู้ช่วย – ผู้ช่วยแบบเต็มรูปแบบ

 • 24/7/365 สอบถามข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน ตลอดทั้งปี
 • ให้ความช่วยเหลือผ่านบริการออนไลน์
 • บริการข้อมูลข่าวสาร
 • อัปเดตซอฟต์แวร์ตลอดอายุการใช้งาน
Online Tracking

แผนกต้อนรับ – ติดตามระบบออนไลน์

 • การแก้ปัญหาที่ง่ายในการสื่อสาร
 • ดูแลให้ความช่วยเหลือเรื่องตั๋ว
 • เข้าถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์
 • ดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสาร
Professional Service

ทีม – บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ

 • บริการให้คำปรึกษา
 • ให้การช่วยเหลือโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดงานงานบริการ
Product Evolution

วิสัยทัศน์ – วิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์

 • ทีม R&D 30 คน
 • ทำงานด้วยความร่วมมือกับคู่ค้า
 • มุ่งมั่นสู่แนวทางการบริการที่ทันสมัย
 • ส่งมอบวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีศิลปะ
IT Service

เทคโนโลยีสารสนเทศ – บริการด้านเทคโนโลยี

 • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้งาน
 • ให้ความช่วยเหลือด้านการจัดองค์ประกอบของระบบเครือข่าย
 • ให้ความช่วยเหลือด้านการวินิจฉัยระบบเครือข่าย
 • การจัดการโครงการพิเศษ