ช่องทางการแก้ปัญหาทางออนไลน์ที่ครอบคลุมทุกเรื่องในการจัดการ
ทั้งการปรับปรุงข้อมูลสินค้าคงคลังให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงการกำหนดขอบเขตของราคาโดยการเปรียบเทียบจากหลายเวปไซต์ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเป็นราคาที่เหมาะสมจากทุกช่องทางออนไลน์ – โดยจะทำงานต่อเนื่องทันทีที่ Genex PMS ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน