CARMEN ผู้นำทางด้านซอฟต์แวร์การเงิน

 

คุณจะได้รับความสะดวกสบายในขั้นตอนการประมวลผลแบบมืออาชีพ โดยการกรอกข้อมูลเพียงขั้นตอนเดียว ช่วยลดความวุ่นวายในแต่ละวัน เพราะรายงานการขายทั้งหมดจะถูกส่งไปที่ CARMEN เพื่อตรวจสอบก่อนจะส่งไปที่บัญชีแยกประเภททั่วไป
CARMEN จะช่วยในเรื่องเช็ค, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีท้องถิ่น ในขั้นตอนการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับบัญชีแยกประเภททั่วไปและปรับปรุงบัญชีอัตโนมัติ ทำรายงานการจัดซื้อจากผู้ผลิตรายเดือนและยอดค้างจ่าย โดยสามารถแปลงสกุลเงินและภาษาได้หลากหลาย ซึ่งง่ายต่อการบันทึกรายการประจำวันและการยืนยันความถูกต้อง
งบการเงินสามารถปรับให้เหมาะสมกับแผนกหรือบัญชีเฉพาะ โดยสามารถใช้เพียงอย่างเดียว ใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือผสมผสานด้วยระบบ CFM อื่นๆ ได้

เลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ