ระบบการจัดการคลับจาก Genex เป็นโปรแกรมที่รวมทุกเรื่องที่คุณต้องการไว้ ตั้งแต่การดำเนินการด้านหน้าจนถึงด้านหลังสุด, การจองห้องพัก, การจองเวลาออกรอบ รวมถึงระบบการขายหน้าร้านไปยังสำนักงาน, บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ และบัญชีแยกประเภททั่วไป
นอกจากนี้ยังสามารถรวมเข้ากับการจองผ่านเว็บการจัดจำหน่าย เช่นการกระจายการจองเวลาออกรอบผ่านทางเว็บไซต์การจองสนามกอล์ฟ

เลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ